Društvena odgovornost – deo uspešnog razvoja Rume

U poslednjih nekoliko godina, Opština Ruma se nalazi među liderima kada je u pitanju rešavanje problema sa kojima se obični građani svakodnevno susreću. Posebna pažnja, pritom, usmerena je ka pitanjima koja se odnose na život stanovnika iz socijalnih kategorija, ali i na podsticanje nataliteta, olakšice prilikom školovanja… Akcenat je stavljen na solidarnost, odgovornost i pružanje jednakih mogućnosti za sve stanovnike opštine da se razvijaju, usavršavaju i dosežu svoj maksimum u postignućima.

S obzirom na to da je čovek pre svega socijalno biće, sastavni deo njegove prirode je društvenost i empatija, odnosno želja da bude deo kolektiva i da privredni u kolektivu. Saosećanje sa tuđim problemima, patnjama, siromaštvom i briga o tuđem dobru i dobiti razvijaju visoke moralne standarde i podstiču razvoj društva u celini. Socijalna razvijenost nekog društva meri se stepenom odgovornosti prema njemu, odnosno saradnjom, tolerancijom i solidarnošću. Upravo na ovom konceptu, zasniva se program društveno odgovornog ponašanja Opštine Ruma.

Ruma se veoma brzo razvija i postavlja nove standarde poslovanja i napretka. Njene potencijale su prepoznali investitori koji ulažu u privredu i infrastrukturu, otvaraju nova radna mesta koja lokalnom stanovništvu omogućavaju bolji ekonomski položaj. Opština sarađuje sa stranim partnerima, ali isto tako formira socijalno-ekonomska partnerstva i sa drugim opštinama i gradovima u Srbiji. Svakako, prisutna je saradnja i sa pokrajinskim i republičkim organima i institucijama. Iz svestrane saradnje proizilaze i nova znanja i iskustva, najbrža i najefikasnija rešenja problema sa kojima se građani suočavaju, posebno oni kojima je dodatna pomoć i podrška neophodna.

Deo društveno odgovornog življenja i funkcionisanja jeste odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Nizom projekata, Ruma je investirala značajna sredstva u zaštitu životne sredine. Bezbedno i kvalitetno okruženje prepoznato je kao temelj građenja zdravih navika i odgovornog odnosa prema ekosistemu, što već sada pokazuje rezultate.

Budućnost svake zajednice, pa tako i rumske opštine jesu deca i mladi. S tim u vezi, iz lokalnog budžeta se izdvajaju sredstva i aktivno se radi na organizaciji naučno-istraživačkih aktivnosti, profesionalnog i dečijeg sporta, kulturnih i umetničkih manifestacija… Efekti koji su nastali kao posledica implementiranja društveno odgovorne prakse vidljivi su na uspesima koje deca i mladi postižu. Bitan segment je i obrazovanje i vaspitanje dece, ali i pružanje podrške roditeljima pri školovanju najmlađih. S tim u vezi, napomenimo da je Opština Ruma prva u Srbiji koja je mališanima obezbedila besplatan boravak u vrtićima.

Ukoliko govorimo o društvenoj odgovornosni, govorimo i o očuvanju kulturnog identiteta, čuvanju autentičnosti i tradicije. S tim u vezi Opština se stara o renoviranju i restauraciji objekata koji su bitno obeležje grada, ali i seoskih sredina. Novim-starim sjajem zasijala je zgrada Gradske kuće, domovi kulture i škole u selima, izgrađeni su sportski objekti. Ne zaboravimo da je nedavno rekonstruisana Glavna ulica u Rumi zajedno sa centralnim Gradskim trgom. Ulaže se u asfaltiranje i rekonstrukciju i drugih gradskih i seoskih ulica i puteva, sve sa ciljem udobnijeg života građana i izgradnje prepoznatljivog, modernog izgleda.

Uz ove i mnoge druge primere društveno odgovornog ponašanja, lokalna samouprava, na čelu sa svojim institucijama, građanima garantuje bezbednost i nesmetano odvijanje svakodnevnog života. Sprovodi se takva društvena politika da se vrše mere i aktivnosti, koje što manje narušavaju privatnost i svakodnevnu rutinu lokalnog stanovništva, a unapređuju kvalitet života i životni standard.

PROJEKAT “DRUŠTVENA ODGOVORNOST – DEO USPEŠNOG RAZVOJA RUME” FINANSIJSKI JE PODRŽAN OD STRANE OPŠTINE RUMA. STAVOVI IZNETI U PODRŽANOM MEDIJSKOM PROJEKTU NUŽNO NE IZRAŽAVAJU STAVOVE ORGANA KOJI JE DODELIO SREDSTVA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*