Dr Dragan Malobabić imenovan za novog v.d. direktora u mitrovačkoj bolnici

Rešenjem Pokrajinske vlade, sa sednice,održane 13.01.2021.godine, za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, na period od šest meseci, imenovan je prim. dr Dragan Malobabić, doktor medicine- spec. ginekologije i akušerstva. Dosadašnjem direktoru dr Živku Vrcelju, prestala je dužnost direktora bolnice, zbog isteka mandata.

Dr Dragan Malobabić, rođen je 09.03.1967.godine u Beogradu. Osnovnu školu završio je u Rumi, a Srednju medicnsku školu u Sremskoj Mitrovici.
Medicinski fakultet Univreziteta u Novom Sadu, završio je 1991.godine, u 24.oj godini, kao prvi u klasi, a zvanje specijaliste stekao je već u 29. godini. Predanim radom i posvećenošću, u proteklim godinama, obavljao je više funkcija u mitrovačkoj bolnici, gde radi od početka svoje profesionalne karijere – načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo, pomoćnik direktora za Sektor kliničkih službi i zamenik direktora.
2009.godine stekao je zvanje primarijusa, a uspešno je savladao i edukacije za laparoskopskog instruktora, čime je stekao licencu za obavljanje poslova edukatora u bolnicama širom zemlje iz domena laparoskopske hirurgije u ginekologiji. Učesnik je brojnih stručnih kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.
Dr Malobabić je bio i predsednik posebnog Odbora za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u Lekarskoj komori Srbije. Pre nekoliko godina, na osnovu iskustava i ocena porodilja, a u akciji magazina „Mama“, izabran je u top 40 najomiljenijih ginekologa u Srbiji.
Oženjen je i ima troje dece.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*