Dobar kolektiv je siguran put ka uspehu: Kompanija Meridian najbolji primer familijarnog korporativnog odnosa

Meridian pruža svetli primer

 

Tradicionalno već dugi niz godina širom planete se Prvog maja obeležava Međunarodni praznik rada i radničkih prava. Kao praznik Prvi maj ima burnu i dinamičnu prošlost oličenu u borbi radnika za bolji status i položaj koji datira još od čuvenih demonstracija u Čikagu 1886. godine kada je na ulice ovog grada desetina hiljada nezadovoljnih radnika jednoglasno zahtevalo prelazak na osmočasovni radni sistem sa dodatkom od osam sati odmora i slobodnog vremena.

 

Prvi maj je idealan trenutak da se skrene pažnja na probleme sa kojima se radnici danas suočavaju, prilika za sindikate da okupe zaposlene i zajedno sa njima mirno i dostojanstveno iznesu svoje stavove i potrebe.

 

U mnogim zemljama praktikuju se mirni protesti, koncerti i razne druge aktivnosti kako bi se na specifičan način stavile u fokus teme od važnosti za same radnike među kojima su cena radnog sata, uslovi za rad i adekvatna zdravstvena zaštita.

 

Kada je Srbija u pitanju, Prvi maj se već ustaljeno obeležava na jedan drugačiji način obzirom da se ovaj dan kod nas vrednuje kao neradan. I pored toga, pojedine organizacije i sindikati nisu saglasni sa trenutnim uslovima i javno apeluju da je položaj radnika i dalje ugrožen.

 

Uprkos svim višegodišnjim naporima za bolje uslove, zaposleni se i dalje suočavaju sa nehumanim uslovima rada, niskim platama i nedostatkom zaštite od strane poslodavaca.

 

 

Bez obzira na okolnosti i probleme sa kojima se radnici susreću, postoje i svetli primeri pravog solidarnog odnosa. Među kompanijama koje se istinski trude da uvek zadovolje poslovnu etiku i potrebe svih svojih zaposlenih radnika našla se i kompanija Meridianbet.

 

Ovaj renomirani lider u igrama na sreću koji posluje na preko 30 svetskih i regionalnih tržišta je za sve godine svog poslovanja razvio poseban odnos kako prema svojim klijentima, tako i prema svojim zaposlenima. Rezultati koje je ova kompanija kontinurano ostvaruje isključivo su spoj vrhunskog znanja, iskustva, lojalnosti i profesionalne posvećenosti poslu svakog njenog zaposlenog radnika.

 

Za ovu kompaniju ljudski resurs je najvredniji kapital koji poseduje i on je ujedno faktor koji doprinosi kreiranju poslovnih ideja i ciljeva čime se se povećava ugled kompanije u domaćim i svetskim okvirima.

 

Kompanija Meridianbet, osim što razvija profesionalne kompetencije, posebnu pažnju usmerava i na promovisanje politike rodne ravnopravnosti i time podstiče svakodnevnu borbu za podizanje standarda i ekonomskog osnaživanja žena. Kao dominantno tehnološka kompanija i mesto za talente, menadžment kompanije Meridianbet čini više od 55%  žena, što znatno premašuje najnaprednije D&I metrics standarde.

 

Na globalu ovaj broj je još veći kada se pogleda tržište Afrike i Južne Amerike, gde žene vode neke od glavnih sektora u 62%, odnosno 56%  slučajeva. Dame su proporcionalno zastupljene u svim segmentima poslovanja – HR, marketing, maloprodajna mreža, razvoj softvera, što samo pokazuje da rodna ravnopravnost nije moguća bez ekonomskog osnaživanja žena.

 

Koristeći svoj ugled na tržištu kompanija Meridianbet je prepoznala važnost koju pojedinac ima za društvo i zajednicu te je pokrenula veliki broj društveno odgovornih akcija koje za cilj imaju delovanje u svim sferama javnog i društvenog života.

 

 

Ostvarujući saradnju sa državnim instritucijama, civilnim organizacijama i pojedincima, ova kompanija je samo tokom protekle godine na globalu uspela da realizuje preko 250 CSR akcija i usmeri svoje aktivnosti ka oblastima humanitarnog rada, zaštite kulturnih baština, ekologiji i očuvanju prirode, razvoju omladinske politike i  raznim drugim poljima društvene odgovornosti.

 

Kompanija Meridianbet se od nedavno može pohvaliti da je prva na ovim prostorima postala deo najveće zajednice UN Global Compact. Regionalni privređivač igara na sreću je na ovaj način postao jedini u svojoj branši koji je dobio mogućnost članstva ove globalne zajednice koja predstavlja snažan autoritet kada je u pitanju odgovorno poslovanje.