До 6. септембра јавни позив за уређење згада у самом центру Руме

До 6. септембра траје јавни позив за доделу средстава за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Рума за 2022. годину, које се односи зграде у Главној улици у Руми за број 137, број 139 и 174, као и на зграду у Железничкој улици на броју 1.

Учешће општине Рума у суфинансирању напред наведених радова може износити максимално 95% од предрачуна потребних финансијских средстава.

„Према речима комисије имамо заинтересованих циљано за те куће, првенствено за куће у самом централном градском језгру, куће Критовац , кућа Ристера, односно некадашњег градоначелника Руме, данас је то главна 137. Да, имамо заинтересоване стамбене заједнице и очекујем да ћемо успети то да реализујемо да ћемо до краја године барем те две куће реновирати, да ћемо засијати онако како заслужује“, рекла је председница Општине Рума, Александра Ћирић.