Desetogodišnja strategija za razvoj vinarstva i vionogradrstva deće zavidne rezulzte

Desetogodišnja strategija za razvoj vinarstva i vionogradrstva do 2031. godine treba da doprinese da Srbija dostigne površine pod vinogradima kao i zemlje u okruženju, poveća udeo domaćeg vina na ovdašnjem tržištu više od 30 procenata, izvoz vina u EU i u treće zemlje i stvori uslove za razvoj vinskog i seoskog turizma. Za to je, kako je strategijom predviđeno,  potreban novac i iz inostranih fondova, pa se računa na novac iz IPARD projekata i drugih fondova koji treba da budu otvoreni tokom trajanja Strategije. Račun je da sa sadašnjih 3,4 miliona evra, projektovana vrednost bude 148 miliona evra – u proseku 15 miliona evra godišnje. Dodatni izvori prihoda vinarima treba da budu i otvaranje vinarija za turiste, ali i novčani podsticaji od lokalnih samouprava.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*