ČINJENICAMA PROTIV POPULIZMA: U Srbiji je broj zavisnika od igara na sreću značajno manji od evropskog proseka

Zahvaljujući strogim standardima, Srbija znatno ispod negativnog evropskog proseka

 

U kontekstu čestih, ali nažalost, isto tako i nedovoljno argumentovanih rasprava o slučajevima zavisnosti od igara na sreću, egzaktni podaci – rezultati poslednjih istraživanja kao i podaci referentnih zdravstvenih ustanova  ukazuju da  je Srbija znatno ispod evropskog proseka. O ovome više u narednim pasusima.

 

Važno je naglasiti da iako brojka od 1.030 lica koja su se lečila ili se leče u Bolnici u Drajzerovoj predstavlja rezultat efikasne zakonske regulative i visoke prakse odgovornosti većeg dela industrije igara na sreću, svaki slučaj zavisnosti zaslužuje pažnju i ozbiljan pristup. Stoga, iako je broj od 1.030 kudikamo manji u odnosu na senzacionalistički preuveličane brojku od više stotina hiljada ljudi, naša industrija i dalje teži ka proaktivnom radu na smanjenju i prevenciji zavisnosti. Cilj je jasan – odgovorno upravljanje ovom problematikom kako bismo izbegli stigmatizaciju društva i očuvali integritet zdravstvenog sistema.

 

 

Podaci Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj

Prema poslednjim podacima relevantnih zdravstvenih ustanova, godišnje se sa problemima zavisnosti od igara na sreću u našoj zemlji javi između 150 do 200 osoba. U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, ukupan broj lečenih ili trenutno na lečenju je kao što smo naveli 1.030, a što je znatno manje od evropskog proseka od oko 1.5% stanovništva (u slučaju Srbije procenat je tek 0.02%).

 

Svaki priređivač igara na sreću je zakonski obavezan da u svojim objektima istakne postere i flajere koji upozoravaju igrače na rizike zavisnosti. Urpkos tome, javnost je često zasuta netačnim podacima koji se zasnivaju na paušalnim procenama. Pogrešna slika najčešće dolazi od nekompetentnih „stručnjaka“, a ne od pravih istraživača i eksperata. A evo šta stručnjaci kažu na ovu temu.

 

Istraživanja o igrama na sreću i maloletnicima – tek 0.6% u riziku

Umesto senzacionalističkih brojki koje bi, kada bi bile istinite, značile da je u igrama na sreću u Srbiji više zavisnika nego ukupnog broja samih igrača, utemeljena istraživanjima i glas nauke i struke govori drugačije.

 

Istraživanje organizacije „Solidarnost za decu“ na uzorku od 1.100 ispitanika sprovedeno krajem 2023. godine pokazalo je da je samo 0,6% maloletnika imalo priliku da učestvuje u igrama na sreću. Prikupljanje podataka je vršeno intervjuisanjem dece starosti 13-17 godina i njihovih roditelja telefonskim putem, uz punu zaštitu identiteta ispitanika, s obzirom na to da je reč o najosetljivijem delu populacije.

 

Rezultati istraživanja – potvrda dobre prakse kompanija članica UPIS

Podaci istraživanja pokazali su dve važne stvari:

  • Samo 0.6% maloletnika u Srbiji imalo je pristup igrama na sreću
  • Nijedan maloletnik nije uspeo da se kladi u licenciranim objektima.

Ovo su ohrabrujući pokazatelji poštovanja zakonskih odredbi, posebno članova 6 i 10 Zakona o igrama na sreću, koji strogo zabranjuju i sankcionišu bilo kakvu mogućnost da se maloletnici i teorijski nađu u mogućnosti da učestvuju u igrama na sreću.

Kada je reč o online klađenju, efikasan sistem registracije i verifikacije igrača dodatno sprečava uključivanje maloletnika u ovu vrstu aktivnosti, jer postoje višestruki slojevi zaštite i potvrde ličnog identiteta, što dodatno potvrđuje da su zakonski okvir i odgovornost priređivača igara na sreću u Srbiji na visokom nivou.

 

Decenija i po posvećenosti prevenciji zavisnosti i zaštiti maloletnika od igara na sreću

Već više od 20 godina, Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS) zajedno sa svojim članicama predano radi na prevenciji zavisnosti i zaštiti maloletnika. Od svog nastanka 2009. pa do danas, projekat „Moguće je prekinuti“ podrazumeva serije edukacija zaposlenih o metodama ranog prepoznavanja i prevencije pojave bolesti zavisnosti i postavlja najviše, evropski priznate standarde u ovoj oblasti. U međuvremenu se, iz primera najbolje prakse transformisao u obavezni, zakonski zahtev za sve priređivače u zemlji, postavši tako član 6. Zakona o igrama na sreću. Pored toga, kompanije članice UPIS-a strogo primenjuju politiku nulte tolerancije prema učešću maloletnih lica u igrama na sreću, podržanu informativnim i edukativnim materijalima dostupnim u njihovim objektima.

 

„I jedan je mnogo“ – Novi projekat u borbi protiv zavisnosti

UPIS, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti, uskoro lansira prošireni projekat prevencije pod imenom „I jedan je mnogo“. Plan je da se kroz niz edukativnih predavanja u školama i emitovanje motivacionih spotova aktivno radi na sprečavanju zavisnosti među mladima, usmeravajući ih ka sportskim i drugim kreativnim aktivnostima, prilagođenih njihovom uzrastu. Ovaj projekat, koji uključuje i seriju informativnih video spotova prilagođenih deci i adolescentima, zasniva se na dugogodišnjoj uspešnoj saradnji sa Specijalnom bolnicom i očekuje se da će imati značajan uticaj na prevenciju zavisnosti od samog njenog početka.