Brža i kvalitetnija fizikalna terapija u Pećincima

Služba fizikalne medicine pećinačkog Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk“, od nedavno je opremljena sa dva nova savremenija aparata – za magnetnu terapiju i laser, koji će u znatnoj meri poboljšati uslove lečenja pacijenata. Prema rečima direktorice ove ustanove Dubravke Cvetković Mićić, aparat za magnetnu terapiju i laser su bili neophodni jer je služba fizikalne medicine do sada koristila zastarele modele.

„Do sada smo koristili jedan aparat za magnetnu terapiju, a s obzirom da terapija za jednog pacijenta traje dvadesetak minuta do pola sata, mali broj pacijenata smo uspevali da tretiramo tokom jednog radnog dana. Sada će fizijatri moći daleko više pacijenata da zbrinu. Takođe, aparat za laser terapiju koji smo do sada imali dosta je star i vrlo često se kvario, te smo odlučili da nabavimo savremeniji koji može da tretira i neke druge dubine. Sredstva za ovu nabavku obezbedili smo iz sopstvenih sredstava, a to su sredstva koja Dom zdravlja uspe da zaradi na godišnjem nivou od službe Medicine rada“, rekla je Cvetković Mićić.

Novi aparat za magnetnu terapiju opremljen je dodatnim solenoidima, koje nije imao prethodni aparat, a kako nam je rekla Jelena Kluz Đurđević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, magnetno polje deluje oko samog pacijenta što je dobro za degenerativna oštećenja kao što je osteoporoza.

„Za pacijente koji imaju osteoporozu postoji poseban program i preporučen je dva puta godišnje u trajanju od 10 terapija. Osim toga, s obzirom da imamo još jedan magnet možemo veći broj pacijenata primiti na terapiju, odnosno možemo četiri pacijenta istovremeno uključiti na terapiju. Indikacije su, osim osteoporoze, koju nismo do sada mogli na taj način da lečimo, lateralni epikondilitis ili u narodu poznat kao „teniski lakat“ od koga pati dosta pacijenata, zatim reumatoidni artritis stanja zapaljenskog oštećenja perifernih zglobova i još jedna zapaljenska bolest kao što je Rejnoov fenomen. To su neke indikacije koje možemo da zbrinemo sa novom opremom. S obzirom da je aparatura baš pravljena za te bolesti očekujemo da se postignu bolji rezultati za kraće vreme“, ističe Kluz Đurđević.

Specijalista fizikalne medicine pećinačkog Doma zdravlja posebno se osvrnula na novi aparat za lasersku terapiju, koji se danas u fizikalnoj medicini najviše koristi i koji može da se koristi i za akupunkturu.

„Novi laser spada u u lasere nove generacije, koji poseduje tri sonde sa različitim talasnim dužinama, što je vrlo bitno za određivanje dubine prodiranja laserskog zraka. Samim tim možemo da tretiramo neke bolove koji su locirani dublje, za razliku od prethodnog koji je imao manju prodornu moć“, dodaje Kluz Đurđević i naglašava da je nova aparatura takva da postoji mogućnost podešavanja određenih programa, što terapeutima značajno olakšava rad a pacijentima pruža mogućnost bržeg i efikasnijeg lečenja.

Izvor: pecinci.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*