Беочин: Први круг лицитације пољопривредног земљишта

Општинска управа Беочин расписала оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Сви заинтересовани за овај вид лицитације своје пријаве могу предати најкасније до 8. новембра, 2022. године до 14 часова ИСКЉУЧИВО путем веб апликације за сповођење јавног надметања која се налази на сајту Управе за пољопривредно земљиште, где се такође мође пронаћи детаљно упутство за коришћење веб апликације „Увид у графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима која су предмет издавања у закуп, као и на сајту општине Беочин у одељку „Јавна лицитација државног пољошривредног земљишта I круг“.

Предмет лицитације је нешто више од 287 хектара обрадивог земљишта, а обилазак парцела је заказан за 4-ти новембар.Цене закупа крећу се од 4.700 до близу 40 хиљада динара по хектару.