Беочин: Појава златастог жутила винове лозе

Прогнозно – извештајнa службa Заштите биља је у виноградима регистровала присуство цикаде Scaphoideus titanus која је преносилац фитоплазме ФД која изазива златасто жутило винове лозе. И цикада и фитоплазма се због изузетно великог значаја и претње по домаћу производњу грожђа налазе на листи карантинских штетних организама у нашој земљи.

Због тога је сада неопходно извршити први инсектицидни третман у сузбијању цикаде. Апелујемо и на мање произвођаче, власнике и по неколико чокота, да изврше инсектицидни третман како би се онемогућило ширење фитоплазме и дугорочно сачувала производња грожђа у Србији.

Детаљније информације о овој проблематици, али и о другим штетним организмима можете видети на сајту Прогнозно – извештајне службе Заштите биља: www.pisvojvodina.com.

Видео снимак о цикади, начину прегледа винограда и третманима можете погледати на линку о појави цикада на наведеном сајту.

Извор/ Фото/ Општина Беочин