Беочин: До 15. августа продужен рок за енергетску санацију кућа и станова

У понедељак, 8. августа, чланови Општинског већа су на 64. седници усвојили Предлог Одлуке о продужењу Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Бечин за 2022. годину.

Рок за достављање пријава по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима на територији oпштине Беочин за 2022. годину, ПРОДУЖАВА СЕ до 15.08.2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 15.08.2022. године (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Чланови Општинског већа су на овом заседању размотрили и одобрили Молбу Кинолошког друштва „Салаксије“ Раковац за одобрење коришћења терена у парку у Беочину за одржавање смотре паса.