Bara „Trskovača“ – očuvano, prirodnio bogatstvo rumske opštine

Odavno je poznato da „svi putevi vode kroz Rumu“. Ako se nekad zaputite nekim od tih puteva, onaj prema Šapcu će vas podsetiti da skrenete u selo Platičevo, jedno od sela Opštine Ruma i posetite jedno od tri važna područja Srema. Pored nadaleko poznatih i površinom dosta značajnijih „Obedeske bare“ i „Zasavice“, ovo je najmanje, svega  168,15 ha i svakako najmlađe – pod zaštitom je tek nešto manje od 8 godina. U pitanju je bara „Trskovača“ kojom gazduje Turistička organizacija Opštine Ruma, a ime je dobila po trsci, karakterističkoj barskoj biljnoj vrsti.

Reč je o očuvanom staništu autohtonih vrsta riba, a to su zlatni karaš i linjak. To su vrste koje nestaju. Istovremeno, voda je dobrog kvaliteta, čista je i bistra, a dobar deo bare je zadržao barske karakteristike i pored melioracionih radova. Istraživački tim je na ovom području pronašao  devet vrsta vilinih konjica, od kojih su neki zaštićene vrste, a jedna je i indikator nezagađene prirode. U bari „Trskovači“ ima i pet vrsta gmizavaca, sedam vrsta vodozemaca, 72 vrste ptica koje su i slabije istražene, kao i brojnih sisara… Ukoliko bi se bara revitalizovala bila bi i stanište ptica, među kojima je i čaplja-kašikara koja je takođe, zaštićena vrsta.

Zaštićeno stanište „Bara Trskovača“ dodeljeno je na upravljanje Turističkoj organizaciji opštine Ruma 2011. godine. Od tada ova organizacija značajan deo svoje delatnosti posvećuje upravo revitalizaciji i aktivnim merama zaštite koje se sprovode u ovom području, a koje se štiti dvojako – zbog biodiverziteta i zbog vrednosti samog staništa. A da je važno čuvati prirodno okruženje i podizati svest o značaju vode za opstanak jednog društva, složila se i direktorica turističke organizacije Opštine Ruma, Tatjana Došen.

Vizitorski centar „Izvorac“ i kula osmatračnica osnovna su infrastruktura ovog područja i temelj za razvoj receptivnog ekoturizma. Uzimajući u obzir karakteristike predela i aktivnu poljoprivredu proizvodnju, ohrabruje se postavljanje temelja samoodrživosti područja: kako se velika sredstva izdvajaju na mašinsko košenje, plan je da se omogući i podrži ispaša i boravak stoke na samom staništu sa minimalnim napuštanjem terena i odlaskom u seoske staje. Organska poljoprivreda je budućnost i takođe je potrebno stalno podsticati poljoprivrednike konkretnim merama uz prikaz ekonomske dobiti i dobar investicioni plan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*