АПВ: Додатна средства за Сремске Карловце

На последњој седници Покрајинске владе донето је решење да се  Општини Сремски Карловци усмери 69,2 милиона динара за радове на измештању постојеће надземне електроенергетске мреже и изградњи одговарајуће заменске мреже за потребе обнове саобраћајних површина и водовода, као и за изградњу атмосферске канализације и јавне расвете у Улици браће Анђелић.

Подсетимо, реконструкција Улице браће Анђелић део је пројекта уређења старог језгра Сремских Карловаца.