5. јула румски одборници разматрају други ребаланс буџета

XXIV седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 5.7.2022. године са почетком у 10.00 часова у Малој сали Културног центра „Брана Црнчевић“ у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2022. годину – Други Ребаланс –
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума
 3. Предлог Одлуке о социјалној заштити општине Рума
 4. Предлог Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавању потврде о смрти на територији општине Рума
 5. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима и паркирању
 6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о зеленим површинама Општине Рума
 7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању чистоће на територији Општине Рума
 8. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. годину
 9. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП „Комуналац“ Руми за 2022. годину, по основу субвенција
 10. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичко рекреативног комплекса ,,Језеро Борковац“
 11. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за реконструкцију одбрамбене линије на левој обали Саве код Кленка
 12. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 13. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Рума у поступку јавног надметања – ЈНА 190, Рума
 14. Предлог Решења о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Рума у поступку јавног надметања – ЈНА 190, Рума
 15. Предлог Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, који се финансирају из буџета Општине Рума
 16. Избори и именовања.