И ове недеље се настављају превентивни прегледи у селима румске општине

У току је тронедељна акција спровођења превентивних прегледа становништва у селима румске општине, коју према раније утврђеном и објављеном распореду обавља Дом здравља „Рума“.
До сада су своје здравље могли да провере мештани Жарковца, Доњих Петроваца, Вогња, Витојеваца, Грабоваца, Буђановаца, Никинаца, Платичева, Стејановаца и Павловаца. Здравствени тимови су задовољни одзивом сеоског становништва и до сада су своје здравље провериле 154 особе.
Превентивни прегледи су обухватили мерење вредности шећера у крви, скрининге на дијабетес, депресију и колоректални карцином, мерење густине костију (остеодензитометрију) и мерење артеријског крвног притиска. У току посете пацијенти су могли да поразговарају са лекарима и медицинским сестрама о начинима на који могу да побољшају своје здравствено стање.
Дом здравља „Рума“ наставља са спровођењем здравствено-васпитног и превентивног рада у преосталим румским селима према следећем распореду:
Кленак, 22. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова
Хртковци, 23. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова
Мали Радинци, 24. мај 2023. године од 7.30 до 9.00 часова
Краљевци, 24. мај 2023. године од 9.30 до 12.00 часова
Добринци, 24. мај 2023. године од 15.30 до 18.30 часова
Путинци, 25. мај 2023. године од 9.00 до 12.00 часова