Рума усвојила буџет за наредну годину: Рекордних 3,9 милијарде динара за бољи живот грађана

Током викенда у Руми су заседали одборници Скупштине Општине који су разматрали 23 тачке дневног реда од којих је најважнија она која се тицала усвајања буџета за наредну годину.

Како је речено, буџет износи скоро четири милијарде динара, а како је истакнуто, најважније је то што се буџет пуни на реалним основама.

„Оно што је најважније, јесте да приход буџета на јучерашњи дан у односу на исти дан прошле године је 700 милиона виши и то је нешто што охрабрује, раст прихода по основу пореза на зараде , пореза на имовину и пореза на пренос апсолутних права је заиста нешто што је неочекивано више у односу на прошлу годину и са оптимизмом улазимо у следећу буџетску годину.“, рекао је Душан Љубишић, начелник Општинске управе Рума.

“Мислим да је буџет реално испланиран, поготово што смо сведоци да се буџет општине Рума већ годинама пуни из најреалнијих извора финансирања, дакле оних финансирања који су најздравији и који говоре о томе да се развој локалне заједнице заснива на повећању производних актвности, привредних активности у општини Рума, јер највећи ресурси за пуњење нашег буџета су и у наредној години планирани да буду средства од пореза на имовину, средства од пореза на доходак грађана, дакле средства из оних извора која сведоче да очекујемо подједнако живу привредну актоовност и наредне године што ће нам омогућити да своје развојне планове остварујемо.”, навео је Стеван Ковачевић, председник Општине Рума.

Значајна средства буџетом за наредну годину планирана су за санацију и рекултивацију градске депоније, затим за уређење излетишта Борковац, за изградњу вртића у Хртковцима, капела у Стејановцима и Витојевцима, завршетка Коцкице 2. Посматрано по програмамима, највећи расходи планирани су области организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре.

„Укупно планирана средства за овај програм представљају 713 милиона динара и измеђуосталог биће распоређена са 286.500.001,00 динара је намењено за поправке и одржавање путева, улица, стаза и тротоара, пружних прелаза, сигнализације, атмосферске канализације и трошкове пројектовања, затим за пројекат „Покривање видео надзором територије Општине Рума“ планирана су средства у износу од 48.000.000,00 динара;, затим за  пројекат „Реконструкција Павловачке улице од кружног тока до Главне“ планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара“, навела је Биљана Дамљановић, начелница Одељења за привреду, пољопривреду и финансије.

Поводом усвајања буџета одборницима се обратила и председница Општине Рума Александра Ћирић, која је истакла да велики буџет представља и велику одговорност, како за њу лично , тако и за читав тим са којим ради.

„Буџет који сада усвајамо од скоро 4 милијарде , није хвалоспев. То је успех свих нас. Предочавам важност и одговорност , како га равномерно распоредити како би гражани били задовољни, како бисмо ми испунили обећања. То захтева велик труд. У наредној години настављамо са свим што смо запчели и са капиталним улагањима. Не бих издвајала капитална улгања, реконструкцију улица, Градски трг, уређење централног градског језзгра, школа, дома здравља. Капитална улагања је оно што грађани виде.“, рекла је председница Општине Рума Александра Ћирић.

На седници су продужени вд мандати директорима ЈП Гас Рума, Стамбено, Водовод и Урбанизам и изградња, док је директорка КЦ Катарина Филиповић добила мандат на четири године.