Заказана LXXII седница Општинског већа

LXXII седница Општтинског већа Општине Рума ће се одржати 9.9.2022. године у Градској кући са почетком у 8.00 часова.За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о употреби текуће буџетске резерве у износу од 2.350.000,00 динара – отварање новог пројекта: „Израда програма комасације за к.о. Краљевце, к.о. Стејановце и к.о. Павловце“
 2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 500.000,00 динара – набавка опреме за Ватрогасну станицу
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 1,00 динара – набавка дрвених трафика-тезги за Божићну улицу
 4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 3.766.000,00 динара – набавка дрвених трафика-тезги за Божићну улицу
 5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 400.000,00 динара
 6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 400.000,00 динара – Набавка новог котла за ОШ „Вељко Дугошевић“ Рума, подручно одељење у Вогњу
 7. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 350.000,00 динара – МЗ Доњи Петровци, кречење Дома културе
 8. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ Рума
 9. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебан Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП „Комуналац“ Руми за 2022. годину, по основу субвенција
 10. Нацрт Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
 11. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о водоводу
 12. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП „Водовод“ Рума за давање сагласности на Ценовник производа и услуга за општину Рума, Ценовник производа и услуга за општину Ириг и Ценовник накнаде за загађење јавне канализације
 13. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања
 14. Разматрање захтева за помоћ Удружењу жена „Фрушкогорке“ Стејановци
 15. Текућа питања