15 милиона за заштићена подручја

Уговори вредни 15 милиона динара потписани су данас у Покрајинској влади, поводом јавног конкурса Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине намењеног улагањима у пројекте које реализују управљачи заштићених подручја на територији АП Војводине у току 2022. године.

Укупно 25 заштићених подручја, у чије унапређивање је ресорни секретаријат усмерио буџетска средства, јесу специјални резервати природе Карађорђево, Краљевац, Горње Подунавље, Делиблатска пешчара, Окањ бара, Царска бара, Тителски брег, Обедска бара, Ковиљско-петроварадински рит, Слано Копово, Лудошко језеро, Селевењске пустаре и Пашњаци велике дропље. Средства су распоређена и за ревитализацију и заштиту Националног парка „Фрушка гора“, те паркова природе – Поњавица, Палић, Јегричка, Бељанска бара и Камараш, као и предела изузетних одлика – Вршачке планине, Суботичка пешчара, Аде и одсеци код Сланкамена и заштићених станишта – Мали вршачки рит и Бара Трсковача.

Уговоре је корисницима уручила подсекретарка Бранкица Табак, која је истакла да заштита подручја доприноси очувању екосистема и целе околине, што ствара услове за унапређење стандарда и здравља на националном нивоу.

Нешто што је човеку дато бесплатно – природа на дар – на крају мора бити заштићено од истог тог човека путем институција и других видова организовања у систему. Желели смо да вам олакшамо посао на заштити онога од чега и наш живот зависи, јер је заштита животне средине одавно препозната као једна од најзначaјнијих области“, навела је Бранкица Табак.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*