O kreditnim karticama i oročenoj štednji govori šef ekspoziture AIK Banke u Rumi, Vanja Potkrajac.

Zašto kreditne kartice smatrate dobrim izborom za vaše klijente?

Smatram da su kreditne kartice dobar izbor plaćanja zbog svoje raspoloživosti i  unapred određenog kreditnog limita. Pored toga, glavna prednost kreditnih kartica u odnosu na druge bankarske proizvode  jeste  mogućnost više opcija servisiranja duga, redovnoj otplati rata bez kamate ili revolvingu.

Bitno je da korisnici znaju da je uvek potrebno imati dovoljno sredstava u rezervi kako bi pokrili neočekivane troškove.

Na ovaj način povećavate potrošačku moć, obezbeđen vam je pristup novcu 24 sata bilo gde u svetu kao i fleksibilnost pri plaćanju ili podizanju gotovine. Takođe, omogućeno vam je lakše upravljanje troškovima budući da se svaki trošak registruje na stanju računa kreditne kartice, odnosno nema naknade za prevremenu otplatu kao kod kredita.

Kreditne kartice su bolja opcija  za plaćanja na POS terminalima, a manje za podizanje gotovine, obzirom na to da se pri podizanju gotovine sa ovom karticom primenjuju određene tarife.


Koja je prednost kreditne kartice u odnosu na čekove?

Ono što kreditne kartice čini pametnijim izborom od čekova jeste to što je iznos na čeku, kao i broj izdatih čekova, limitiran. Broj čekova zavisi od visine primanja vlasnika računa,urednosti primanja kao i  broja nerealizovanih čekova koje korisnik već ima u posedu.

Koji su benefiti korišćenja kreditne kartice?

Kreditnu karticu kao savremeno sredstvo plaćanja možete koristiti za plaćanje na internetu, prilikom iznajmljivanja vozila, rezervisanja hotela i slične aktivnosti. Kreditne kartice omogućavaju i fleksibilnost u otplati nastale potrošnje, obzirom da je minimalna mesečna obaveza korisnika svega 5% od ukupne potrošnje iz prethodnog perioda (Revolving plaćanje), a dinamiku otplate ostatka (5%-100%) korisnik sam određuje.

Koje mogućnosti pruža AIK banka korisnicima kreditnih kartica?

Bez obzira na to da li se radi o plaćanju u zemlji, inostranstvu, putem interneta ili podizanju novca na bankomatu, korisnici kreditnih kartica AIK Banke na raspolaganju imaju mogućnost da svoju potrošnju podele na rate i to uz samo jednu SMS poruku čime se iznos transakcije deli na 3, 6, 9 ili 12 mesečnih rata.

Korisnici sami biraju broj rata, kao i transakciju koju žele da otplate u jednakim mesečnim ratama. Prednosti korišćenja ovih kartica su brojne, jer su bez obračuna kamate ako se rate otplaćuju na vreme i koriste se brže i lakše od čekova. Jedino ograničenje je raspoloživi iznos na kreditnoj kartici a kupovina i podizanje gotovine sa otplatom na rate je dostupna za sve transakcije u Srbiji i u inostranstvu, dok se naknada plaća uz prvu dospelu ratu.

Kako biste najjednostavnije korisnicima objasnili termin „oročena štednja“?

Kada kažemo oročena štednja govorimo o obliku investicije oko koje ćete imati najmanje briga, jer je reč o računu na koji polažete jednokratni depozit i na vaš novac se zaračunava fiksna ili promenjiva kamatna stopa.

Fiksna kamata garantuje vam uvek isti prihod od štednje za sve vreme njenog trajanja. Razvoj alternativnih ulaganja, kao što su osiguranje, kupovina nekretnina i slično, radi ostvarenja prinosa su manje likvidna, a njihovo ponovno pretvaranje u novčana sredstva zahteva troškove za korisnika, zbog čega se sigurna, oročena štednja na kraju uvek najviše isplati.

U čemu je prepoznatljivost AIK Banke na našem tržištu?

Naša banka postoji 40 godina i odlikuje je duga tradicija na bankarskom tržištu, a prema svim pokazateljima poslovanja ona je među najvećim i najuspešnijim bankama zbog čega je prepoznata kao stabilna, likvidna i jaka institucija kojoj sa punim pravom možete pokloniti svoje poverenje.

Svoje poslovanje i aktivnosti širimo i van granica Srbije na tržište EU.
Uslovi štednje u AIK Banci su među najpovoljnijim na tržištu i godinama unazad se kao referentna ponuda građanima navodi ponuda AIK Banke. Našu banku odlikuju epiteti kao što su sigurnost, solventnost, likvidnost i pouzdanost.  a svoje poslovanje i aktivnosti širimo i van granica Srbije na tržišt EU.

Koje tipove štednje AIK Banka nudi svojim klijentima?

Klijentima AIK Banke je omogućena ponuda koja je kreirana u skladu sa njihovim potrebama i interesima, pa tako mogu da biraju čitav set štednih proizvoda. Zavisno od roka na koji se štedi, valute u kojoj se štedi, željene raspoloživosti sredstava i ciljane kamatne stope, naša Banka nudi svojim klijentima Fleksi štednju po viđenju u EUR, Standardnu oročenu štednju u stranoj valuti i dinarima, Oročenu štednju u EUR sa stepenastim modelom obračuna kamate, Oročenu deviznu štednju u EUR sa slojevitim modelom obračuna kamate i Specijalnu fleksibilnu oročenu štednju u dinarima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*