Рума: Данас расписан Конкурс за пројекте у области спорта

Данас је расписан године Конкурс за пријаву пројеката у области спорта који се суфинансирају из буџета Општине Рума за 2023. годину од стране Комисије за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта.

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, путем поште на адресу ул. Орловићева бр. 5, 22400 Рума или лично на писарницу Општинске управе у Руми, закључно са 29.12.2022. године до 15 часова.