Развојна агенција Србије: Јавни позив за менторинг прерађивачке индустрије траје до 26. маја

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив за учешће у програму пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у овој години. Јавни позив се односи на мала и средња предузећа , а рок за пријаве је до 26. маја ове године. Крајњи рок за завршетак прижања услуге менторинга је 20. новембар 2023.

Јавни позив за менторинг услуге који је расписала Развојна агенција Србије намењен је малим и средњим привредним друштвима и предузетницима и представља свеобухватни процес подршке привредним субјектима који се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак.

„Кроз овај приступ, привредни субјекат прима равномерну, временски распоређену континуирану подршку, ради постизања што бољих резултата. Јапанска искуства у обављању менторинга су показала да су ефекти оваквог вида консалтинга далеко већи од повремених и краткорочних савета“, каже Тања Мијајловић из Регионалне развојне агенције Срем у Руми.

Менторинг чини неколико услуга и то дијагностиковање како би се разумела тренутна ситуација у привредном субјекту; помоћ приликом припремања развојних активности/планова/пројеката како би се достигли циљеви привредног субјекта; затим саветовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама, консултантским услугама и друго како би се подстакао развој и унапређење пословања;, али и помоћ за припремање кредитних апликација за банке и програме подршке за мала и средња предузећа и предузетнике.

Поред тога пружа и помоћ у проналажењу пословних партнера, унапређењу маркетинга, саветовању, али и унапређењу процеса управљања производњом.

Четири области за менторинг

Услуга меторинга односи се на сектор прерађивачке индустрије и то индустрије машина и опреме, прехрамбене индустрије, дрвне и индустрије намештаја, као и индустрије гуме и пластике.

“Као што се види услуга менторинга има за циљ развој пословања и смањење броја неуспешних привредних субјеката у нашој земљи. Процес менторинга одвија се по методологији РАС, развијеној у сарадњи са јапанском агенцијом за међународну сарадњу. Цео процес се одвија у просторијама корисника где власник привредног субјекта и ментор заједно проучавају актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважније потенцијале за раст и развој “, каже Тања Мијајловић РРА Срем. Мијајаловић додаје и да је укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинг 7.000.000,00 динара.

У Јавном позиву је је наглашено да примера ради за услугу менторинга могу да конкуришу сектори прераде и конзервирања меса и производа од меса, рибе, љускара и мекушаца, воћа и поврћа, млечних производа, биљних и животињских масти, пекарских производа и тестенине, као и осталих прехрамбених производа, али и готове хране за животиње.

Такође за менторинг услугу могу да се пријаве мала и средња предузећа и предузетници који се баве производњом пића, као и она која се баве производњом машина за опште намене, машина за обраду метала и алатних машина, али и машина за пољопривреду и шумарство. Менторинг услугу могу да коисте и предузећа која се баве производњом производа од дрвета, плуте, прућа и сламе, производа од гуме и пластике, као и она која се баве производњом намештаја.

Прево на менторинг имају мала и средња предузећа и предузетници који су регистровани на територији Србије пре 10. априла 2020. године, да су у већинском приватном власништву , као и да су измирили обавезе по сонову пореза и доприноса. Рок за пријаве је 26. мај, а крајњи рок за завршетак услуге менторинга је 20. новембар ове године.