Презимена сремских Русина друге миграције

(Према матичним књигама рођених, венчаних и умрлих гркокатоличких парохија у Срему и Сремској Митровици)

Русини друге миграције долазе у Срем и Сремску Митровицу у периоду од 1848. До 1880 и то из Русинске Маковице у Шаришкој жупанији.

Русини досељени тада  били су пореклом из бардејовског среза, односно насеља : Бардејов, Малцов, Куров, Лавов, Кружљов, Луков, Бобљарка, Венеција, Ленартов, Снаков, Цариков, Љуцина, Грабске, Герлахов, Руска Воља, Суха, Червенка, Гоболтов, Петровска Нова Вес, Ропице Руске , Тварожец и др.

А

 Андријчак, Асенчик

Б

Бабинчак, Бала, Балаж, Балањец, Балашчак, Блашчак, Балог, Балинт, Бањаш, Бапнар, Баривчак, Барилик, Барна, Барчак, Беднар, Бањо, Бањов, Бережни, Бесермењи, Берески, Биелејак, Билчак, Биоливец, Бирчак, Бихуњак, Бобак, Бобаљ, Бобалик, Богларски, Боднар, Боднарик, Боида, Бољанец, Бориш, Босолига, Боцко, Бошко, Будишин, Бујта, Букван, Бурчик, Бучко.

В

Ваврик, Ваврих, Вадоц, Вајда, Валентик, Ванца, Ванчко, Вањуш, Вањушанин, Ванчик, Варга, Васиљчин, Васкин, Велики, Вовчко, Воловац, Волчко, Воробељ, Вошко.

Г ( русинско слово које се изговара као грлено х)

Хајдучек, Халушка, Ханчовски, Харди, Харов, Хладик, Хленовски, Хлита, Хнатко, Хорбаљ, Хриц, Хнађ, Хубчак, Худак.

Ґ ( изговара се као српско Г)

Габор, Гајдош, Галанда, Гбурчик, Гдуља, Герег, Гловња, Глита, Глиха, Говор, Говучић, Гомба, Гнип, Грабања, Грабовски, Греш, Гудзик, Гузик.

Д

Данчик, Данчишин, Демко, Дерењ, Джмура, Димитришин, Дитер, Дожна, Долински, Дорош, Дротар, Дротарчик, Дубљански, Дула, Дулеба, Дуленчик, Дуља, Дутковски.

Ђ

Ђунда, Ђуркао, Ђурик

Е

Еделински, Ешток.

Ј

Јелинак

Ж

Жамбок , Ждињак, Жеблењак, Желем, Жмура, Жидишин.

З

Закутински

И

Игњат, Игњац

Ј

Јошковић

К

Калчак, Калата, Камањец, Капишински, Карабински, Карафа, Касприк, Кашћак, Келечава, Келичава,Кечкеш,  Кисеља, Клебан, Клочак, Кључка, Кметишек, Кнап, Ковалић, Коваљ, Ковалчик, Кодач, Колтко, Колцун, Колесар, Коменар, Кост, Коста, Кохар, Коцур, Кравец, Крајњак, Кремић, Кренеј, Кријак, Крухиња, Крухњов, Куба, Кужак, Куруц.

Л

Лабаш, Лабовски, Лазар, Лазор, Ламањец, Леба, Левенда, Лесцишин, Липницки, Лозињак, Ломпар.

М

Мајерик, Мали, Малиј, Малега, Малењак, Мањко, Марињак, Марчок, Марчак, Маршовка, Мафтеј, Михалчин, Мацеј, Мацко, Мацки, Мацковски, Мачковски, Мелих, Мелинчек, Мижик, Мик, Микола, Миколаи, Микула, Микулаш, Мирдалик, Митришин, Михалаи, Михалек, Михалик, Михалко, Михаљов, Михалчин, Мохољи, Михољацки, Михољко, Михољков, Мовчан, Молчар, Мохнацки, Мушинка.

Н

Нађгаз, Нађ, Нак, Наход, Новотни, Ничак.

О

Олејар, Олеар, Ољева, Онуфер.

П

Павелчак, Павлик, Павличко, Пагач, Падани, Палуба, Пастенак, Пастирчак, Пастрчак, Пењашкович, Пернаски, Перунски, Петрашко, Петрик, Петрен, Петрењ, Петрињ, Петриња, Петрушко, Пигељ, Пидани, Пизор, Пилух, Питух, Питер, Пирок, Подаљ, Полча, Пољшчак, Поповчак, Порум, Потоцки, Преведен, Прекоп, Преш, Прокоп, Прокопович, Провчи.

Р

Редлик, Ренчка, Репа, Рогаљ, Рохаљ, Рогач, Розум, Ромањак, Русин, Русинка.

С

Савко, Сватик, Семан, Семблатович, Сенчик, Сидор, Сидорак, Сидорјак, Сланчик, Слошка, Смолеј, Сокол, Солни, Сопко, Сосенко, Смиј, Смиљ, Спивак, Спишак, Стеранко, Страценски, Сулим, Сулинки, Сусак, Сутјак, Суханец, Суханич, Сухачик, Сухи, Сухиј, Сучак, Сушак.

Т

Теј, Тејет, Тењ, Тодоран, Томко, Трудич, Трухањи.

У

Уринчак

Ф

Фајфрич, Фалат, Федор, Федорш, Федош, Федош, Ференц, Ференце, Фечко, Фећко, Фигељ, Фигљар, Фигнар, Френчик, Футка.

Х

Ханчевски, Ханчовски, Харњак, Хленовски, Ховански, Ховањец, Ходоба, Хорњак, Холод, Хома, Холовка, Хорбаљ, Хост, Храбчак, Храмчак, Храничак, Храпчак, Хробак, Хруст.

Ц

Царик, Целх, Ценкер, Цидилко, Цирба, Цинел, Циел, Цмар, Цундра, Цупак.

Ч

Чајко, Чамбо, Чехуљ, Чочуна.

Џ

Џуња

Ш

Шарга, Шарик, Швед, Шафран, Шведа, Швец, Шевчик, Шестак, Шкрпан, Шестак, Шкрпан, Шмајда, Шолтис, Шпак, Шпирак, Шпрох, Штефански, Шућак, Шчурок.

Ю ( Ју)

Јурек, Јуров

Я( Ја)

Јаворски, Јакуб, Јановко, Јаношко, Јанур, Јашчур.

Владимир Балашћак

*реализацију пројекта „Руснаци зоз Войводини“ помогло Министарство културе и информисања Републике Србије. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*