Обавештење Сремпута – Рeхабилитација пута Платичево – Грабовци

Сремпут ДОО Рума  изводи радове на рехабилитацији локалног пута Платичево – Грабовци, деоница Платичево (ул. Вука Kараџића) до Витојеваца (излаз из насељеног места), а на основу Налога број 953-17675/23-1 од 30.08.2023 године издатог од ЈП Путеви Србије.

За то време техничко регулисање саобраћаја ће се изводити по шеми из Пројекта:

Шема Б.И 1.б/в – Одвијање двосмерног саобраћаја  са сужењем коловоза и/или по потреби

Шема Б.ИИ 5.б – Одвијање једнсмерног саобраћаја наизменичним пропуштањем које је ручно регулисано

Измењени режим саобраћаја ће трајати од 06.09.2023 године у трајању од до 90 дана.