ИН: Уређено нових 4,5 километара атарских путева

Током претходне године уређено је 4510 метара атарских путева на територији општине Инђија. У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду, и шумарство обезбеђено је више од 40 милиона динара за те намене.

Уређени су атарски путеви на локацијама у Марадику, Љукову, Инђији, Бешки и Kрчедину.

Развој пољопривреде у инђијској општини прате и улагања у уређење атарских путева која су озбиљније почела пре три године.