За подршку младим пољопривредницима уговори вредни 200 милиона динара

Потпредседник Покрајинске владе и секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владимир Галић уручио је данас уговоре, у укупној вредности од 200 милиона динара, регистрованим пољопривредним газдинствима, чији су носиоци пољопривредни произвођачи млађи од 40 година.

Ресорни секретаријат је подстицајна средства доделио на основу конкурса за подршку младима у руралним подручјима у Војводини у 2023. години, на која су право остварила 163 корисника.

„Циљ овог конкурса је да млади људи остану на селу или да се одлуче на повратак у рурална подручја. На тај начин се мења демографска слика у селима, мења се старосна структура, што омогућава селима да живе“, рекао је Галић.

Ресорни секретар је подсетио на то да се овај конкурс примењује од 2017. године и да је до сада скоро хиљаду младих пољопривредника добило средства.

„Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је овом конкурсном линијом подржао унапређивање и развој биљне и сточарске производње. Млади су на овај начин стављени у најшири могући контекст, те смо средства  наменили младима од 18 до 40 година. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90 одсто укупно прихватљивих трошкова, од чега 75 одсто плаћамо авансно“, истакао је Галић и поручио корисницима да додељена средства искористе до краја 2023. године. Подсетио је и на то да минималан износ, додељен по једној пријави, износи до 500 хиљада динара, док је максималан износ бесповратних средстава који је неки пољопривредни произвођач могао остварити путем овог конкурса 1,5 милиона динара.