Бикич До то праве руске место

Бикич До то праве руске место. Ма барз мале число жительох, алє векша векшина ше вияшнує як Руснак.

Одредзено число фамелийох дома бешедує на руским язику як цо то фамелия Лазор. Зденко бул одлични бешеднїк и на ову тему прето же студирал руски. Окреме того, Зденко студирал и Росийски, дзе нам обяшнєл розлику помедзи руским и росийским язику. Обяшнєл и хторим язику руски найподобнєйши.

-Руски язик настал зоз народного язику и церковно славянским язику. Пре тото маце нєшка у руским язику церковнославянски линиї цо у руским язику нє маме у тей мири, прето нє можеме повесц же руски и росийски исти, вони нє маю розлични корень, алє ше барз одалєли єден од другого. Нєшка кед бешедуєце росийски и українски вони подобни, алє то нє єден исти язик – хвари Зденко за РТВ Центар Срем.

Зденко видал велї кнїжки о хторим приповедал на нашей телевизиї. Кнїжка ше вола „Попатрунок“ то поета у котрей вон обяшнєл як патри на швет.

Кнїжку видал и на руским и на сербским язику.

Тиж так, барз значна кнїжка видата 2017. року, кед Бикич Дол бул домашнї Националного швета Руснацох котри ше отримує 17. януара. То двоєзична моноґрафия о хторей написане шико тото цо битне же би ше нє забул руски валал Бикич Дол.

Пројекат „Руснаци зоз Сриму – Русини из Срема“ подржан је од стране Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијској пројекту нужно не изражавају ставе органа који је доделио средства.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*