Skupština Opštine Inđija: Usvojena odluka o Akcionom planu zapošljavanja

Odbornici Skupštine Opštine Inđija danas su se prvi put  satali ove godine. Za 21-tu sednicu predloženo je sedam tačaka dnevnog reda. Pažnja javnosti, pored Akcionog plana zapošljavanja, usmerena je i ka Odluci o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojine.

Kratka, efikasna i sadržajna sednica Skupštine opštine postavila je temelje za nekoliko projekata. Prvi je podsticaj zapošljavanja, koji predviđa ovogodišnji Akcioni plan – opredeljena sredstva iznose 11 miliona dinara, a posao treba da dobije više od 50 nezaposlenih lica. Pored angažovanja u javnim radovima, opština stimuliše sopstevenim sredstvima poslodavce koji je će organizovati stručnu praksu.

„Nacionalna služba za zapošljavanje sa ministarstvom sufinansiraće mere podsticaja zapošljavanja kroz javne radove, samozapošljavanje i poslodavce koji zapošljavaju lica sa posebnim potrebama. Ove godine republika ne učestvuje u finasiranju lica za stručne prakse, tako da je ta mera u našem Akcionom planu predviđena kao mera koju će opština finansirati samostalno“, rekao je Dragan Janković, v.d. direktora Agencije za lokalni ekonomski razjvoj Opštine Inđija.

Odluka o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini trba da doprinose razvoju intezvne poljoprvredene proizvodnje, jer je predviđeno davanje u zakup na 30 godina 200 hektara zemljišta u katastarskoj opštine Novi Karlovci, pri čemu godišnji zakup iznosi skoro 45.000 evra, a izgradiće se farma za uzgoj priplodnih grla tovnih rasa, pogon za preradu goveđeg mesa i objekat za preradu biomase.

Skupština opštine je usvojila Zaklјučak kojim se prihvata Inicijativa za podršku projekta Udruženja „Regionalni centar u jugoistočnoj Evropi za decu sa posebnim potrebama i invalidna lica“, koji će se izgraditi u čortanovačkom ataru.

I četvrti temelj za razvojne projekte postavljen je odlukom koja reguliše dalju realizaciju rekonstrukcije putne saobraćajnice na Iriškom venci, koja treba da bude osnov efikasnijeg razvoja turističkih potencijala Fruške gore.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*