Школство у Бикић Долу
Русини су од самог досељења око 1848. године, пa дo 40-их година ХХ века, своју децу слали из Бикић Дола у школу у Привину Главу. Ученицима је одлазак на наставу био отежан, посебно преко зиме, јер су морали да газе по мочварама и ливадама да би стигли у школу.... Read more
Школство у Бикич Долу
Руснаци од самого присeлєня кoлo 1848. рoку, тa пo 40-ти рoки ХХ вику, свойо дзeци посилали зoз Бикичу дo шкoли дo Привинeй Глaви. Очежане им було ходзиц на годзини, окреме през жиму, бо мушели исц по лукох и мочарох же би пришли до школи. Прето ше 1940. року почало... Read more
Русини у Бикићу
Русини су се из североисточних области Угарске (данас територија источне Словачке) на територију овдашњег манастира Привина Глава почели досељавати у Бикић До негде пре револуције 1848. године. Бикић До је најмлађе насеље у општини Шид, а налази се североисточно од Шида, на шестом километру магистралног пута Шид – Илок,... Read more
Руснаци у Бикичу
Руснаци ше зоз сиверовосточних обласцох Угорскей (нєшка то територия восточней Словацкей), на територию тутейшого манастира Привина Глава, почали присельовац до Бикич Долу пред револуцию 1848. року. Бикич Дол наймладше населєнє у општини Шид, а находзи ше сиверовосточно од Шиду, на шестим километре маґистралней драги Шид – Илок, хтора преходзи... Read more
Презвиска сримских Руснацох другей миграциї
(Спрам матичних кнїжкох народзених, винчаних и умартих грекокатолїцких парохийох у Сриму и Сримскей Митровици) Руснаци другей миґрациї приходза до Сриму и Сримскей Митровици од 1848. до 1880. рок и то зоз Рускей Маковици зоз Шаришского комитату. Руснаци хтори ше теди приселєли по походзеню були зоз Бардейовского срезу, зоз шлїдуюцих... Read more
Презимена сремских Русина друге миграције
(Према матичним књигама рођених, венчаних и умрлих гркокатоличких парохија у Срему и Сремској Митровици) Русини друге миграције долазе у Срем и Сремску Митровицу у периоду од 1848. До 1880 и то из Русинске Маковице у Шаришкој жупанији. Русини досељени тада  били су пореклом из бардејовског среза, односно насеља :... Read more
Историја Русина у Сремској Митровици
Русини су се у Срем почели досељавати још крајем 18. века, а интензивније почетком 19. века. Русини друге миграције долазе у  Срем сто година касније, односно у периоду од 1848. до 1880.године са Бескида и северозападних Карпата. Митровачки Русини у највећој мери потичу из места око Бардејова. По попису... Read more
История Руснацох у Сримскей Митровици
Руснаци ше до Сриму насельовали ище концом  XVIII вику , а интензивнєйше на початку XIX вику. Руснаци другей миґрациї приходза до Сриму сто роки познеєйше, односно у чаше од 1848. по 1880 рок зоз Бескидох и сиверозаходних Карпатох. Митровицки Руснаци, тиж з найвекшей часци з околних местох Бардейова. Спрам... Read more
U Sremu registrovano 596 obolelih od korona virusa
U Sremskoj Mitrovici danas je zasedao Štab za vanredne situacije na kojem su izneti najnoviji podaci o broju obolelih od virusa korona. Ukupno u Sremu je 596 obolelih, od tog broja najviše zaraženih je u Sremskoj Mitrovici 300, zatim sledi Ruma sa 108 obolelih. Inđija broji 98 obolelih, Šid... Read more
Nepovoljna epidemiološka situacija u Sremu
Epidemiološka situacija u Sremu je i dalje nepovoljna, zaključeno je na današnjoj sednici Štaba za vanredne situcacija Grada Sremska Mitrovica. Prema rečima Nade Zec Petković, direktorice mitrovačkog  Zavoda za javno zdravlje, ukupan broj zaraženih u Sremu iznosi 295, od čega  je 190 u Sremskoj Mitrovici, 41 u Inđiji, 19... Read more
Skip to toolbar