76. седница Општинског већа у Инђији

Данас је седница Општинског већа општине Инђија, а на дневном реду, између осталог, нашло се се утврђивање предлога Одлуке о допунама Одлуке о одређивању делова обале и водног простора на територији осптине Инђија на којима се могу постављати плутајући објекти као и План о допуни Плана места за постављање плутајућих на деловима обале и водног простора на територији осптине Инђија.