307 милиона за рехабилитацију пута у Сремским Карловцима

Покрајинска влада финансираће са 307,8 милиона динара радове на рехабилитацији оштећеног коловоза на државном путу IIа реда број 100 на територији општине Сремски Карловци, у дужини од 4,2 километра.

Пројектом реконструкције те саобраћајнице предвиђено је уклањање постојећих асфалтних слојева, ојачање коловозне конструкције додавањем каменог агрегата, израда носећег и хабајућег асфалта, израда хоризонталне и вертикалне сигнализације. Радови на рехабилитацији пута, према плану, требало би да буду завршени до краја године.