2,4 милиона динара за Завичајни музеј у Руми од Министарства културе

Завичајни музеј Рума ове године конкурсисао је код Покрајинског секретаријата и Министарства културе за средства са укупно осам пројекта, од којих су четири прошла. Чак три су добила подршку Министарства.

 

„Један на позиву за дигитализацију културе за сталну поставку како би се стална поставка представила на што прихвартљивији начин и да би била што примамљивија и за нове генерације. За археолошко наслеђе смо добили 900.000 динара за наставак радова на материјалу са локалитета Аџине њиве. Следи нам обрада тог материјала у трајању од два месецагде ћемо покушати да целокупни материјал који остане средимо, калсификујемо, документујемо и након тога надам се и изложимо до стварања сталне поставке у Музеју“, рекао је Урош Николић, директор Завичајног музеја Рума.

 

Средства су од Министарства културе добијена и за завршну фазу конзервације моноксила, односно чамца који је извађен из Саве са коначном презентацијом у простору Завичајног музеја у Руми који ће бити адаптиран и у коме се увелико изводе радови.

 

„Општина Рума наставља да улаже у Музеј и реконструкцију зграде где се увелико изводе радови на замени подова у приземљу и увођењу централног грејања у зграду Музеја. Такође очекујемо помоћ и ове године од Министарства културе и информисања , неки конкурси су прошли. Заиста препознати смо као средина која негује културу, нашу традицију и обичаје  и средина која заиста жели да приближи тај културни туризам свим Румљанима, али и свим посетиоцима Руме. Заиста имамо велики потенцијал за развој туризма“, напоменула је Александра Ћирић, председница Општине Рума.

 

Укупно је Музеј за три пројекта од Министарства добио 2.800.000 динара. Четврти пројекат који ће музеј реализовати подржан је од стране Покрајинског секретаријата за културу  и информисање  и везан је за конзервацију етнолошке збирке која ће бити део будуће сталне поставке Завичајног музеја у Руми.