19. јуна сакупљање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља у Руми

У општини Рума поново се покреће акција прикупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља. Организатор и ове акције је Удружење СЕЦПА које окупља реномиране светске производђаче средстава за заштиту биља, које у сарадњи са Пољопривредним стручним службама, локалним самоуправама и овлашћеним оператером организује акције сакупљања амбалажног отпада широм наше земље.

Амбалажни отпад од употребљених хемијских препарата никако не треба остављати на њиви или бацати у канале и на депоније, већ га на безбедан начин збринути,а то за циљ има и предстојећа акција у Руми.

Прикупљање амбалажног отпада у румској општини предвиђено је за 19. јун од осам сати ујутро, а тачан распоред по месним заједницама биће утврђен ових дана, о чему ће пољопривредници бити благовремено обавештени. Више информација пољопривредници могу добити на телефонски број 069/2070-228.