Јавни позив за набавку огрева за 2023. годину за Удружење пензионера

Општинско удружење пензионера Рума расписало је Јавни позив за набавку огрева за 2023. годину,  за потребе корисника и чланова Удружења, а набављају се огревно дрво и угаљ.

Понуде са Решењем из АПР се достављају од 19.01.2023.  до 27.01.2023. године у затвореној коверти назначено – не отварај за Комисију за јавне набавке, на адресу:

ОУП РУМА КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

22400 РУМА

Вељка Дугошевића број 142