У четвртак седница Општинског већа у Руми

LXXXVI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 18.5.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину – Први Ребаланс –
 2. Нацрт Одлуке о отпису дуга (потраживања) по основу уступљених јавних прихода  општине Рума субјекту приватизације „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд
 3. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката ОШ „Душан Јерковић“ Рума
 4. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о зеленим површинама општине Рума
 5. Нацрт Одлуке о привременом поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Рума
 6. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Гoдишњег плана рада УПВО „Полетарац“  Рума за радну  2022/2023. годину
 7. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег Програма пословања  Јавног предузећа „Стамбено“ Рума за 2023. годину
 8. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебни Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП „Стамбено“ Рума за 2023. годину, по основу субвенција
 9. Разматрање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег Програма пословања  Јавног предузећа „Водовод“ Рума за 2023. годину
 10. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ
 11. Нацрт Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације Руме
 12. Нацрт Одлуке изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Радна зона „Југ-2“ у Руми
 13. Нацрт Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума
 14. Текућа питања