У току пријаве за први круг лицитације државног пољопривредног земљишта у Општини Инђија

У складу са Законом о пољопривредном земљишту и Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Инђија за 2022. годину, објављен је Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Инђија-први круг.

Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања која се налази на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Рок за пријављивање и подношење документације у Апликацији је до 14:00 сати, дана 18.01.2023. године.

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење земљишта одржаће се 26.01.2023. године са почетком у 10:00 часова.