У поноћ закључење бирачког списка

Preuzeta fotografija

Министарство државне управе и локалне самоуправе 15 дана пре дана одржавања избора, тј. у петак 17. маја 2024. године у поноћ закључује бирачки списак.

Грађани општине Рума од Општинске управе могу до закључења бирачког списка захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање и промену/исправку података). Захтев се подноси у згради Општинске управе Орловићева бр. 5, до петка 17. маја до 24 часа.

Од проглашења изборне листе право на подношење захтева за упис, брисање и промену/исправку података у бирачком списку има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу законом прописани докази за вршење промене, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје оверено у складу са законом.

Након закључења бирачког списка 17. маја 2024. године грађани захтеве за упис, брисање и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе или општинској управи по месту пребивалишта подносиоца захтева, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до среде 29. маја 2024. године.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 022433910, 022433911, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs .