У петак заседа локални парламент у Руми

За сутра у 10 часова заказана је 34. Седница Скупштине Општине Рума на којој ће одборници разматрати извештај о изврпењу буџета за првих шест месеци ове године, као и концесиони акт за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији румске општине. На дневном реду је и неколико измена планова детаљне и генералне регулације, али и расподела добити ЈП „Гас Рума“. Одборници ће се бавити и питањем најнижих зарада у ЈП „Водовод“, а требало би да дају и сагласност на програме рада установа културе – Градске библиотеке, Културног центра и Завичајног музеја.