Усвојена измена Плана генералне регулације Руме: У плану реконструкција улице Вука Караџића

У Руми је данас заседао локални парламент. Одборници су разматрали 13 тачака дневног реда од којих је једна од најважнијих јесте она која се тиче измена и допуна Плана генералне регулације Руме. Доношењем ове одлуке омогућава се оно што је и најављивано за ову годину – а то је реконструкција улице Вука Караџића.

„План генералне регулације Рума заправо је плански документ који смо на овој седници донели у циљу отпочињања пројекта генералне реконструкције улице Вука Караџића, пошто имамо очекивања и веома озбиљно ћемо конкурисати за добијање средстава за ту намену од виших нивоа власти односно од стране Покрајинске владе“, рекао је Стеван Ковачевић, председник Скупштине Општине Рума.

Како је раније најављивано у плану је да се улица Вука Караџића због свог значаја претвори у улицу булеварског типа.

„Та улица Вука Караџића је заиста стратешки веома важна улица за одвијање саобраћаја на територији нашег града. Жеља нам је да у тој улици пројектујемо саобраћајницу булеварског типа значи која ће за наредни дужи период моћи да прими саобраћај чија је фреквенц ија све већа у тој улици, тако да мислимо да ћемо добијањем средстава од стране Покрајинске владе успети да и овај пројекат реализујемо и то ће бити свакако један од најкапиталнијих пројеката на који рачунамо,а  да бисмо уопште у ту причу и ушли ми смо морали да извршимо промену Плана генералне регулације“, навео је Ковачевић. 

Доношењем ове одлуке заокружен јепроцес администрације који је требало да буде обављен, а сада следи учешће на конкурсу и очекивање позитивне оцене од стране надлежних покрајинских органа.