Туристичка сигнализација за „Бару Трсковачу“

FOTO/ FB stranica TOO Ruma

На заштићеном станишту „Бара Трсковача“ којим управља Туристичка организација Општине Рума, захваљујући средствима Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а уз подршку Општине Рума израђене су табле које садрже кратке информације о станишу и природним вредностима које Бара Трсковача баштини.

Туристичка организација је саопштила да је постављено 10 табли у пет сектора доступних посетиоцима. У радове на уређењу мобилијара и осматрачнице током протеклог периода уложено је више од милион динара, саопштила је Општина Рума у Информатору о раду за прошлу годину, а како се наводи, у наредном периоду планира се измуљавање канала како би могао да се обнови рибљи фонд, а Трсковача постане препознатљива дестинација у екотуризму.