С. Пазова: Обавештење о увиду у део бирачког списка

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 8. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021, 16/2022, 34/2024), а у вези са Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр. 36/2024), расписаних за 02. јун 2024. године, Општинска управа општине Стара Пазова објављује обавештење грађанима општине Стара Пазова.

Поводом предстојећих избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, који ће се одржати 02. јуна 2024. године, грађани општине Стара Пазова могу вршити увид у део бирачког списка и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку уз одговарајуће доказе у згради општине Стара Пазова, ул. Светосавска 11, канцеларији бр. 47/ИИ спрат, сваким радним даном од 07:30 до 15:00 часова, најкасније до 17. маја 2024. године до 24:00 часа, односно до закључења бирачког списка.

Додатне информације могу се добити на телефон: 363-595 и 310-170 локал 147.

Најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка, односно 12. маја 2024. године, бирач има право да поднесе захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта на територији општине.

Након закључења бирачког списка, односно 18. маја 2024. године па све до 72 часа пре дана избора, односно 29. маја 2024. године, грађани могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе у месту пребивалишта.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за измену података у бирачком списку има и подносилац изборне листе по истом поступку по коме то право имају и грађани.