Сређивање крова општинске зграде у Главној 107

Opstina Ruma

Општина Рума закључила је уговор о јавној набавци за пројекат реконструкције крова на објекту који користи Општина Рума у Главној улици на броју 107.

Посао сређивања крова поверен је фирми из Беогада која се јавила на тендер. Радови осим замене и ојачања и поправке крова, подразумевају и радове на сређивању балкона, а посебно је важно то што, како се може видети у документацији, радови подразумевају и уклањање азбеста са крова.

За ову намену из буџета општине опредељена су средства у износу од око 3,5 милиона динара.