Средства за Руму од Министарства за заштиту животне средине за рекултивацију Градске депоније

Захваљујући Министарству за заштиту животне средине Рума ће потпуно санирати и рекултивисати градску депонију  у наредне две године и спровести радове на уређењу и озелењавању терена. Радови ће се одвијати у две фазе. За прву фазу која ће се одвијати током 2023. године Министарство је издвојило финансијска средства од преко 200 милиона динара, а Општина Рума преко сто милиона, док ће се друга фаза одвијати током 2024. године, када ће Министарство издвојити 200 милиона динара, а Општина Рума преко 118 милиона.