СМ: Пријаве за уградњу соларних панела

Комисија за реализацију мера енергетске санације на територији Града Сремска Митровица расписала је Јавни позив за суфuнансирање уградње соларних панела, инвертера, циркулационих пумпи и делитеља топлоте, термостатскИх вентила и калилометара.

За ову срвху Град је определио 2,5 милиона динара, а субвенција не може бити већа од 50 одсто. Највећи могући износ са суфинансирањем мере енергетске санације, која се односи на уградњу соларних панела, износи 420 хиљада.

Јавни позив расписан је данас и траје до 24. маја.

Пријавни образац и сва потпуна документације биће доступни на званичном сајту Града и на писарници услужног центра Градске управе. Пријаве се подносе поштом или лично у услужном центру Градске управе.

Право на учешће имају сви они који су власници објекта, који су измирили порез на имовину, живе у домаћинству или су власници бројила.