СМ: Данас заседао локални парламент

У Сремској Митровици одржана је седница Скупштине града, на којој се нашло седам тачака дневног реда. Одборници локалног парламента, већином гласова, усвојили су све предлоге.

Од седам тачака дневног реда седнице Скупштине града Сремска Митровица, четири су се односиле на теме из области пољопривреде и руралног развоја. Већином гласова усвојен је Програм мера подршке за псровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, затим годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и два закључка о одређивању надлежних органа за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, али и без плаћања накнаде.

Већина пољопривредног земљишта је дата у закуп на више година, те је овим програмом опредељено око 300 хектара за закуп, од чега је само стотинак обрадиво, а остало су пашњаци. Прошле године је било преко 50 захтева за доделу земљишта сточарима по праву пречег закупа, али то није било могуће јер су њихове потребе превазилазиле 500 хектара, према броју грла које имају. Међутим, надлежни су апеловали да се ове године пријаве за следећу годину, јер ће тада бити више земље за расподелу. На одржаној седници су усвојени и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране Металфер, а донет је и План детаљне регулације соларног парка Ноћај 1 и 2.

Како је још речено током седнице, највећи део средстава који ће кроз управу за пољопривреду бити утрошен током ове године, биће опредељен за поступак комасације у Дивошу.