РУ: Расписана два јавна позива за пољопривреднике

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума, расписала је јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини и јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини. Рок за подношење документације је до 31. октобра 2023. године. Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, улица Главна број 107, први спрат, канцеларија број 6 или са сајта www.ruma.rs.