Ру: Данас седница Општинског већа

LXXXVIII  седница Општинског већа општине Рума ће се одржати у понедељак, 5.6.2023. године у Градској кући са почетком у 11.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Предлог Решења о давању сагласности за плаћање у више година за реализацију пројекта „Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми“
 2. Предлог Решења о давању сагласности за плаћање у више година за реализацију пројекта „Изградња фискултурне сале у Путинцима“
 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве – Завичајни музеј Рума
 4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве – постављање бине за манифестацију Културно лето
 5. Предлог Закључка o преносу улагања у капитално одржавање објеката ОШ „Бранко Радичевић“ Никинци
 6. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објеката ССШ „Бранко Радичевић“ Рума
 7. Предлог Закључка o преносу улагања у капитално одржавање објекта ОШ „23. октобар“ Кленак
 8. Предлог Закључка о преносу опреме Основној школи „Душан Јерковић“ Рума и Дому здравља Рума
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2023. годину
 10. Разматрање захтева за Измену Плана Јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2023. годину
 11. Разматрање молбе за помоћ ДОЖ „Милева Марић“ Рума
 12. Разматрање молбе за помоћ Удружењу ECOrganization Рума
 13. Разматрање молбе за помоћ Општинској организацији инвалида рада Рума
 14. Разматрање молбе за помоћ Луки Вуњак из Руме
 15. Текућа питања.