Седница Општинског већа у Руми: Подршка пољопривреди и измене ценовника „Водовода“ и „Стамбеног“

На данашњој седници Општинског већа  у Руми усвојен је Програм мера подршке за пољопривреду у 2023. години. Тим програмом је предвиђена кредитна подршка за пољопривредна газдинства у укупном износу од пет милиона динара, док је максималан износ средстава по кориснику 600.000 динара.

Ова мера се односи на финансирање камате код комерцијалних банака за куповину нове механизације, опреме и репроматеријала, за куповину стоке, живине, пчела, садног материјала, система за наводњавање и изградњу бунара. Ова мера спроводи се континуирано од 2015. године.

Друга мера је планирана у укупном износу од 13 милиона, док ће се по кориснику одобравати до 200.000 динара а тиче се осигурања усева,вишегодишњих засада и животиња. 18 милиона је предвиђено за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Нови ценовници ЈП „Водовод“ и „Стамбено“

Општинско веће у Руми усвојило је нови ценовник услуга ЈП „Водовод“ Рума, којим је предвиђено повећање појединих услуга ЈП „Водовод“ везаних за израду и раздвајање прикључака, месечно одржавање, монтажу и замену водомера, одгушење канализације,  а увећана је и цена техничких услова и сагласности за прикључење на водоводну и канализациону мрежу. Коначну одлуку  о новом ценовнику „Водовода“ даће одборници Скупштине општине Рума на једном од наредних заседања.

Румљани ће од првог априла плаћати вишу цену грејања преко Јавног предузећа „Стамбено“, одлука је коју је усвојило Општинско веће у Руми, а на чега би сагласност требало да дају и одборници Скупштине Општине Рума на наредним заседањима. У Стамбеном подсећају да је последња промена цене грејања била чак пре седам година.