Рума: Обавештење за власнике угоститељских објеката

Oбавештавају се сви будући корисници башта угоститељских објеката на територији Општине Рума да је СО Рума на седници одржаној дана 22.11.2022.године донела нову Одлуку о постављању баште угоститељског објекта на територији општине Рума ( „Сл. лист општина Срема“ број 34/22), којом је регулисан поступак и услови под којима се може остварити коришћење јавне површине а у сврху постављања баште угоститељског објекта.

Детаљне информације о свему што вас интересује, везано за процедуру добијања одобрења за постављање баште угоститељског објекта, можете добити у Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр.24, или на телефоне 022/433-910, 022/433-911, 022/433-912, лок. 103.