Рума: Наставак уређења атарских путева и појачан надзор

Општина Рума и ове године планира да заједно са вишим нивоима власти финансира нови пројекат уређења мреже атарских путева, јер је атарски пут за земљорадника пут до хлеба што довољно говори о важности пројекта.

Подсетимо, током 2022. године Општина Рума је у сарадњи са Владом АП Војводине, уложила 36,5 милиона динара у уређење и санацију мреже атарских путева. Пројектом уређења је било обухваћено шест катастарских општина: Грабовци, Кленак, Стејановци, Платичево, Хртковци и Рума.

Уређење атарских путева урађено је системом цементне стабилизације, што је један од најбољих метода, а Влада АП Војводине са 18,5 милиона динара је подржала општински пројекат ревитализације мреже атарских путева.

Циљ румске локалне самоуправе је да константним улагањима ревитализује комплетну мрежу атарских путева на територији наше општине. Зато је одлучено да се при обнови атарских путева користи унапређена технологија цементне стабилизације како би путеви били квалитетнији и дуготрајнији, а сам прилаз ораницама лакши и безбеднији.

Ипак, сав труд је узалудан, уколико се несавесним радњама угрози обновљена мрежа атарских путева, као што је то неретко случај.

Општина Рума је стога увела појачан надзор и инспекцијску контролу заоравања атарских путева.

Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Рума предвиђене су новчане казне за правна (200.000 динара) и физичка лица (10.000 динара) која својим чињењем угрожавају стабилност јавног пута и обезбеђивање услова за несметано одвијање саобраћаја.

Како би се избегла казнена политика Општина Рума упућује апел грађанима да чувају атарске путеве, јер је то у интересу целе заједнице.