Решено задржавање атмосферских вода на путу у Вардарској улици

Услед задржавања атмосферских вода на путу у Вардарској улици у Инђији извршени су радови на постављању ригола уз коловоз. На тај начин је вода усмерена ка каналу а проблем трајно решен.

Сличне ситуације постоје на бројним местима али најчешћи проблеми у решавању су неповољна конфигурација терена као и немогућност ископа канала због уске саобраћајне регулације и бетонирања зелених површина намењених ископу канала.

Нарочито је бетонирање проблем те апелујемо на грађане не заузимају јавну површину. У супротном инспекција ће бити принуђена да несавесне појединце кажњава.