Реновиране просторије РФЗО-а у Старој Пазови

Представници РФЗО и председник општине Стара Пазова Ђорђе Радиновић обишли су  реновиране просторије Фонда у том сремском граду. Како је истакла директорка Републичког фонда за здравствено осигурање проф. др Сања Радојевић Шкодрић , након реновирања болница и других здравствених установа, од велике је вазности да и просторије у које долазе осигураници буду уредјене.

Испостава РФЗО у Старој Пазови је једна од највећих у Сремском округу и обухвата око 60 хиљада осигураника.

Републички фонд за здравствено осигурање уложио је у реновирање просторија 23 милиона динара док је 17 милиона динара издвојила општина Стара Пазова.

Само прошле године реновирано је 12 филијала у укупној вредности 170 милиона, а у првој половини 2023. године биће реновирано 15 испостава. Вредност тих радова, како је потврдила Шкодрић, биће око 140 милиона динара. Како је на крају нагласила, настављају се улагања и у остале испоставе широм Србије те је веома важна подршка локалних самоуправа.